பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல கை. தொலைபேசி இல மின்னஞ்சல்
திரு. உமர் கமில்
தலைவர் - டி.ஜி
+94 112 369 792  +94 777 713 222 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. எச்.எம்.எஸ். லக்ஷ்மன் விஜெயவர்தென
பணிப்பாளர்
 +94 113 443 570 +94 777 804 550 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. எல். திரிமாவிதான
உதவிப் பணிப்பாளர் (கொள்கை)
+94 115 922 980 +94 777 721 569 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. எஸ்.எம்.டபிள்யூ.கே. சேனாநாயக்க
உதவிப் பணிப்பாளர் (சந்தைப்படுத்தல்)
+94 113 443 610 +94 724 147 426 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. கே.பி. லியனகே
கணக்காளர்
+94 113 443 630 +94 721 527 625 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. கே. ரவிக்குமார்
முனைவோர் மேம்பாட்டு அதிகாரி
  +94 773 917 439 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. பி. திஸாநாயக்க
முனைவோர் மேம்பாட்டு அதிகாரி
  +94 773 170 874 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. நளின் சிந்தக
நிர்வாக அதிகாரி
+94 115 922 990 +94 714 483 055 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். 

 

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

Makandura Opening Ceremony

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...