ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවන් විසින් මෑතක සිට රටේ ව්‍යාපාරික අංශය තුළ සක්‍රීය කාර්ය භාරයක් සියතට ගෙන ඇත. කෙසේ වුවද, ඔවුන් ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රය තුළ පුරුෂයන් සමග සමාන තත්ත්වයේ සිට තරග කරන බව පෙනේ. එනමුදු, ව්‍යවසායිකාවන්ගේ සංඛ්‍යාව සාපේක්ෂව පහළ අගයක් ගනී. කෙසේ වුවද, මේවන විට තත්ත්වය වෙනස් වී ඇති අතර රටේ ආර්ථිකය පාර්ශ්වයෙන් වැදගත් දායකත්වයක් ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව විසින් ලබාදෙන්නේය යන්න සනාථ කිරීමට සාක්ෂි පවතී. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාපාරික අංශය තුළ පසුගිය දශක කිහිපය තුළ පුරුෂ පක්ෂය ඉක්මවූ වැදගත් ප්‍රගතියක් දක්වා ඇත. කාන්තාවන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඔවුන්ගේම වූ ව්‍යාපාර ආරම්භ කර ඇති අතර ඒ අතරින් බහුතරයකට සාර්ථකත්වයක් අත්කරගැනීමට හැකිවී ඇත. එනමුදු, ඔවුනට බොහෝ සෙයින් ව්‍යවසායකත්ව, අලෙවිකරණ, තාක්ෂණික හා මූල්‍ය කළමනාකරණ දැනුම විෂයයෙහි හිඟතාවයක් පවතී. තවද, ඔවුනට ඔවුනගේ ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම/ව්‍යාප්ත කිරීම විෂයයෙහි මූල්‍ය අවහිරතාවනට මුහුණ දීමට සිදුව ඇත.

එබැවින්, සහායක සංවර්ධන නිලධාරීන්ද සමගින් සියලු දිස්ත්‍රික්කයන්හිම ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් කාන්තා ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන් ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. එයට ව්‍යවසායකයන්ගේ දැනුම හා කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීම, අලෙවිකරණ හා තාක්ෂණ සහාය සහ මූල්‍ය සහයෝගය ඇතුළත් වේ.

පුවත් සහ සිදුවීම්

මාකඳුර විවෘත කිරීමේ උත්සවය

Incubator & Technology Transfer Center (Business Research & Development Center),...

We are delighted to officially announce the launch on September...